Обрати сторінку

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Підготовка фінансової звітності вперше за МСФЗ здійснюється, як правило, шляхом трансформації (коригувань) показників фінансової звітності, підготовленої за правилами, передбаченими П(С)БО.

Процес трансформації фінансової звітності на МСФЗ має відбуватись поетапно:

  • аналіз системи збору первинної інформації про здійснення господарських операцій;
  • розробка оптимального варіанту організації бухгалтерського обліку;
  • розробка облікової політики Компанії за МСФЗ;
  • розробка (за необхідності) оновленого плану рахунків бухгалтерського обліку активів зобов’язань та капіталу за МСФЗ;
  • Аналіз корпоративної структури Компанії з ціллю виявлення дочірніх та асоційованих компаній;
  • Рекласифікація та перегрупування статей фінансової звітності;
  • Підготовка першої звітності за МСФЗ;
  • Адаптація програмного забезпечення з метою ведення бухгалтерського обліку у відповідності із затвердженими обліковими політиками за МСФЗ.

Ми пропонуємо свою допомогу на всіх етапах переходу та складання фінансової звітності за МСФЗ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Тільки корисна і актуальна інформація від Patriot.legal

Дякуємо за підписку! Порція корисної інформації вже готується.