Обрати сторінку

Ведення бухгалтерського та податкового обліку

Ми надаємо комплексні послуги по веденню бухгалтерського та податкового обліку для підприємств різного роду діяльності із застосуванням П(С)БО або МСФЗ.

Послуги по веденню бухгалтерського та податкового обліку включають:

  • формування та опрацювання первинних документів;
  • перевірки на повну відповідність наданих документів чинному законодавству;
  • своєчасне відображення в обліку господарських операцій;
  • розрахунок оплати праці;
  • оформлення касових операцій;
  • нарахування амортизації по основним засобам та нематеріальним активам;
  • розрахунок податків та завчасне інформування про кінцевий термін їх сплати;
  • формування та подання податкової, фінансової та статистичної звітності.

Послуги можуть надаватись в нашому офісі або в офісі замовника ( в разі необхідності чи за бажанням замовника).

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Тільки корисна і актуальна інформація від Patriot.legal

Дякуємо за підписку! Порція корисної інформації вже готується.