Обрати сторінку

Для початку потрібно чітко зрозуміти, що таке об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) і які його переваги.

Відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир та (або) нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, використання та утримання спільного майна.

ОСББ створюється як неприбуткова організація (тобто отримання прибутку – не мета цієї юридичної особи), для утримання і використання спільного майна, захисту прав співвласників.

Отже, ОСББ створюються для утримання прибудинкової території та багатоквартирного будинку, реалізації прав співвласників на користування та володіння спільним майном, отримання житлово-комунальних та інших послуг належного рівня якості.

Законодавство України надає можливість створити одне ОСББ для власників квартир та нежитлових приміщень у двох та більше багатоквартирних будинках, які мають спільну прибудинкову територію, об’єднані інженерною інфраструктурою та елементами благоустрою. Проте, Законодавством заборонено створювати декілька ОСББ в одному багатоквартирному будинку.

ОСББ може бути створене двома методами:
1) шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів в ОСББ;
2) шляхом створення ОСББ.

Перший метод передбачає, що реорганізація житлово-будівельного кооперативу відбувається на загальних зборах житлово-будівельного кооперативу, на якому збори приймають рішення про реорганізацію кооперативу в ОСББ. З моменту прийняття рішення про реорганізацію зазначені збори вважаються установчими зборами ОСББ. В установчих зборах можуть брати участь лише ті члени кооперативу, котрі повністю сплатили вартість квартир та належну частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна. Проте, можливий і варіант коли не в повному обсязі сплатили вартість квартир чи частку у вартості нежитлових приміщень. У цьому випадку такі члени кооперативу можуть взяти участь у зборах за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу.

Що стосується створення ОСББ, то воно може бути створено лише особисто власниками квартир (нежитлових приміщень) у багатоквартирному будинку.

Першим кроком на шляху до створення ОСББ буде створення ініціативної групи у складі якої має бути не менше трьох власників квартир (нежилих приміщень). Створення ініціативної групи оформлюється протоколом ініціативної групи.

Наступним кроком буде створення ініціативною групою реєстру власників квартир та нежилих приміщень будинку. Після того, як реєстр готовий, ініціативна група повинна надіслати рекомендованим листом чи вручити особисто під розписку, не пізніше як за 14 дні до проведення установчих зборів, повідомлення про проведення установчих зборів кожному власникові квартир (нежилих приміщень). Повідомлення про проведення установчих зборів обов’язково повинно містити:
– перелік осіб з ініціативи яких скликаються збори;
– місце і час проведення установчих зборів (краще вибрати час коли більшість людей будуть мати можливість прийти на установчі збори);
– проект порядку денного.

Щоб створити ОСББ потрібно провести установчі збори. Також слід пам’ятати, що установчі збори ОСББ у новозбудованих будинках можуть бути проведені лише після державної реєстрації права власності у більше, ніж половині квартир (нежитлових приміщень) у цьому будинку.

Наступним кроком є проведення установчих зборів. На установчих зборах обов’язково потрібно обрати голову та секретаря зборів. Голова установчих зборів обирається більшістю голосів співвласників, які присутні на зборах або їх представників.

Співвласник може делегувати свої повноваження представникові, який може брати участь та голосувати на установчих зборах. Якщо співвласник фізична особа, то делегування відбувається шляхом надання нотаріально завіреної довіреності, а якщо юридична особа – то довіреність видається юридичною особою уповноваженому представнику.

Під час голосування кожний співвласник (його представник) має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири (або нежитлового приміщення) співвласника у загальній площі усіх квартир (нежитлових приміщень), розташованих у будинку. Проте, якщо одна особа має у власності квартири та (або) нежитлові приміщення, площа яких становить більш ніж 50% загальної площі всіх квартир (нежитлових приміщень) будинку, кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир (нежитлових приміщень), що перебувають у його власності.

Для прийняття рішення на установчих зборах, за нього повинні проголосувати більше ніж половина загальної кількості усіх співвласників у будинку. Якщо по результату проведених установчих зборів рішення не було прийнято (не було набрано потрібної кількості голосів «за» або «проти») проводиться опитування (у письмовій формі) співвласників, які не приймали участі у голосуванні на установчих зборах.

Опитування співвласників будинку проводиться протягом 15 календарних днів з моменту проведення установчих зборів. Якщо протягом вказаного строку необхідну кількість голосів «за» не було набрано, рішення вважається неприйнятим.

Після установчих зборів проводиться підрахунок голосів співвласників (представників), які були присутні на установчих зборах та голосів, поданих під час письмового опитування. Рішення підтверджується особистим підписом кожного, хто проголосував, із відповідним зазначенням результату голосування («за» чи «проти»).

Обов’язковим питанням порядку денного на установчих зборах є обрання уповноваженої особи на проведення державної реєстрації ОСББ.

З моменту державної реєстрації ОСББ вважається утвореним.

Автор статті: ЮФ «Патріот»

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Тільки корисна і актуальна інформація від Patriot.legal

Дякуємо за підписку! Порція корисної інформації вже готується.