Представництво у суді: послуги адвоката, захист інтересів — ЮФ Patriot.legal
img
+38 (095) 940 20 20
img
img
+38 (095) 940 20 20
Відправити запит
img
img
img
Що ми пропонуємо?

Patriot.Legal надає послуги судового представництва бізнесу в Україні, а також консультує клієнтів щодо судових процесів в іноземних юрисдикціях.

Patriot.Legal розробляє правову позицію клієнта, готує та подає процесуальні документи, представляє інтереси клієнта у судах всіх інстанцій.

Досвіду судової практики Patriot.Legal довіряють понад 250 національних та міжнародних клієнтів.

Ми завжди знаходимо дієві рішення у спорах з контрагентами та державними органами, а також представляємо інтереси клієнтів у процедурах альтернативного вирішення спорів.

Наша роль у вирішенні судового спору:

 1. Досудове врегулювання спору
 2. Детальний аналіз справи, формування правової позиції, допомога в формуванні доказової бази, визначення перспектив успішного вирішення спору
 3. Розробка стратегії, підготовка та подача позову
 4. Представництво інтересів в суді
 5. Підготовка клопотань, заяв, пояснень
 6. Апеляційне, касаційне оскарження (у випадку необхідності)
 7. Супровід спору на стадії виконання судового рішення

Етапи роботи

Етап 1

Ознайомлення з матеріалами справи, аналіз і визначення перспектив справи

Етап 2

Розробка правової позиції та стратегії представництва у суді, підготовка та подача позову

Етап 3

Представництво інтересів клієнта у суді першої інстанції. Представництво інтересів клієнта в апеляційній інстанції (50% вартості супроводження спору у першій інстанції і лише за умови, якщо Patriot.Legal супроводжував вирішення спору у суді першої інстанції) Представництво інтересів клієнта у касаційній інстанції (50% вартості супроводження спору у першій інстанції і лише за умови, якщо Patriot.Legal супроводжував вирішення спору у суді першої та апеляційної інстанції)

Етап 4

Супроводження виконавчого провадження

Поставте питання юристу
image
  Читати далі

  Державою гарантуються рівні можливості для всіх громадян в доступі до правосуддя. Врегулювання суперечностей в суді ґрунтується на принципі змагальності сторін. Виграє сторона, що надала більш вагомі аргументи/ документи/ докази на свою користь. Підготовка та ефективне представлення матеріалів залежить від професійного рівня адвоката. Фахівці юридичної фірми «Patriot.legal» готові надати для фізичних та юридичних осіб комплекс послуг, пов’язаних з представництвом інтересів в судах загальної, адміністративної, господарської юрисдикції. Наша робота починається з консультування клієнта стосовно оцінки перспектив справи, включає всі етапи судового процесу, а за ряду обставин – представлення інтересів у виконавчому провадженні або оскарження шляхом апеляції/ касації. Запорукою результативної допомоги клієнтам є досвід адвокатів в команді «Patriot.legal», постійний моніторинг законодавства, актуальної процесуальної практики.

  Статус судового адвоката після реформи

  Набуття чинності закону №1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України» від 02.06.2016 р. закріплює так звану «адвокатську монополію» на представлення інтересів в суді першої інстанції. З 1 січня 2019 року тільки юристам, які мають відповідне адвокатське посвідчення, дозволяється бути законними представниками/ захисниками клієнтів (довірителів) на суді. Серед ключових нормативно-правових актів, які врегулюють судове представництво:

  • Конституція України.
  • Процесуальні кодекси (цивільний, кримінальний, господарський, кодекс адміністративного судочинства, інші).
  • Закон №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.
  • Закон №5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р.

  В результаті реформування система судоустрою України включає три ступені: першу інстанцію, апеляцію і касацію (Верховний Суд). Сьогодні намітилася тенденція до спеціалізації юристів саме на судовій практиці, представленні інтересів клієнта на всіх ступенях системи судоустрою. Такі фахівці позначаються терміном «літігатори» (від латинського litigator – «сперечальник»). Команда юристів фірми «Patriot.legal» включає літігаторов, тому для клієнтів забезпечується цілеспрямована, максимально орієнтована на результат правова підтримка.

  Успішні кейси в судовій практиці юристів компанії «Patriot.legal»

  Наша команда ЮФ «Patriot.legal» може пишатися відмінними результатами у сфері вирішення конфліктів за наступними напрямками:

  • укладення/зміна/розірвання договорів та зовнішньоекономічних контрактів;
  • стягнення заборгованості;
  • стягнення штрафних санкцій (пені, штрафів, відсотків річних), відшкодування шкоди;
  • майнові права (власності, користування);
  • інтелектуальна власність;
  • перевезення/транспортне експедирування;
  • захист ділової репутації клієнта.

  Вузький профіль юристів фірми – переддоговірні/ договірні спори. Оскаржуються договору оренди, будівельного підряду, кредитування, страхування, факторингу, лізингу. Оскільки в ході підприємницької діяльності суперечності навколо угод виникають досить часто, ми рекомендуємо представникам бізнесу заручитися підтримкою юриста завчасно. Наша компанія пропонує юридичне обслуговування організації на умовах аутсорсингу. Найчастіше попередня експертиза договорів надалі допомагає уникнути судового розгляду, фінансових втрат. Також практики юристів компанії «Patriot.legal» з представлення інтересів охоплює:

  • корпоративне право;
  • оскарження дій/бездіяльності/рішень представників органів державної влади (оскарження податкових повідомлень-рішень, інші податкові спори);
  • питання сфери цивільних правовідносин (сімейні спори, житлові спори);
  • захист прав працівників/ роботодавців (трудові спори).

  Послуги адвоката по представництву в арбітражних/ третейських судах

  Крім державної системи правосуддя в країні функціонують третейські суди (арбітражі). Фізичні та юридичні особи для захисту своїх інтересів також мають право звернутися до певних міжнародних організацій, наприклад – в міжнародний комерційний арбітраж. Діяльність арбітражів в Україні врегулюється законом №1701-IV від 1.05.2004 р. Як правова інституція третейські суди є значущим елементом в структурі громадянського суспільства. Вони діють як на постійній основі, так і створюються іноді для вирішення одного конкретного спору. З точки зору бізнес-інтересів арбітражі в процесі вирішення цивільних/ господарських спорів мають ряд переваг в порівняння з державними інстанціями:

  1. Учасники отримують можливість уникнути розголосу конфлікту.
  2. Найчастіше розгляд проходить швидше, з меншими грошовими витратами, ніж в держ. інстанціях.
  3. Розгляд справи здійснюють арбітри, які користуються авторитетом, мають експертні знання стосовно предмета.

  Слід враховувати: в арбітражному суді суперечності можуть бути розглянуті тільки за наявності третейської угоди між сторонами. Найчастіше можливість такого шляху врегулювання цивільних спорів включається в умови угоди («третейське застереження»). Рішення цивільного/ господарського спору між сторонами в арбітражі, як і при зверненні до державної інстанцію, залежать від переконливості аргументів та представлення доказів. Оскільки всім цим займається юрист, то успіх переважно визначає кваліфікація і досвід цього фахівця. Юристи ЮФ «Patriot.legal» готові запропонувати свої послуги з представництва/ захисту прав довірителя. Наша спеціалізація в області господарського права, знання процедурних тонкощів створюють максимально сприятливі передумови для досягнення бажаного результату в справі.

  Адвокатські послуги зі складання процесуальних документів

  Один з ключових моментів на шляху досягнення успішного результату в разі судового розгляду – це коректно складені документи. Особливо важливий цей момент сьогодні, після реформи, коли досить велика кількість цивільних позовів розглядається в порядку спрощеного (письмового) провадження. Висновки робляться на підставі документів без додаткових роз’яснень сторін, подання матеріалів адвокатом. Складання процесуальних документів – значущий напрямок в діяльності фахівців юридичної фірми «Patriot.legal». По мірі необхідності для клієнтів розробляються позовні заяви, відгуки/ заперечення на позов, інші процесуальні документи (клопотання, запити, пояснення). Підготовка документації проводиться, як в рамках комплексної юридичної допомоги в суді, так і як окрема послуга. Орієнтовну вартість можна подивитися в прайсі на сайті компанії «Patriot.legal». Однак бажано уточнити деталі у консультанта телефоном.

  Позовна заява

  Основний документ в позовному провадженні, що являє собою звернення з вимогами про захист прав/ інтересів. Оформляється така заява в чіткій узгодженості з положеннями законодавства. Наприклад, якщо йдеться про цивільне судочинство, то керуватися слід нормами статті 175 Цивільного Процесуального Кодексу (ЦПК). Заява містить у своїй структурі:

  • вступну частину (шапку) з відомостями про позивача, відповідача;
  • описову частину з викладом обставин справи, зазначенням доказів, посилань на законодавчі норми;
  • вимоги позовного заявника про захист інтересів, які починаються словом «прошу»;
  • обґрунтований розрахунок ціни позову (за наявності майнових вимог).

  Клопотання

  Прохання учасника процесу про вчинення певних процесуальних дій. Подається тільки після відкриття провадження (іноді – безпосередньо на засіданні), і має відповідати ряду вимог. В ряді випадків готується один/ кілька варіантів завчасно. Приклади клопотань:

  • про вжиття заходів забезпечення позову;
  • про виклик свідків;
  • про перенесення слухання;
  • про призначення експертизи;
  • про витребування матеріалів/ доказів.

  Повноваження адвоката з представництва інтересів в суді

  Інститут представництва (представлення інтересів) врегулюється нормами Конституції України, процесуальних кодексів. Згідно зі статтею 19 закону №5076-VI, адвокат здійснює представництво інтересів позивача/ відповідача в цивільному, адміністративному, господарському судочинстві. Повноваження адвоката визначаються законодавчими положеннями і, в кожному конкретному випадку, договором з клієнтом, підтверджуються ордером або довіреністю.

  Ордер

  Письмовий документ, що засвідчує права представництва інтересів, який оформляється адвокатом чи адвокатським бюро/ об’єднанням. На зворотному боці вказуються обмеження повноважень.

  Довіреність

  Засвідчена нотаріально підстава для представництва інтересів з описом процесуальних кроків, які адвокату допустимо здійснювати від імені клієнта. Орієнтовно довіреність може закріплювати такі повноваження:

  1. На подачу/підпис заяв, клопотань, інших процесуальних документів.
  2. На вивчення матеріалів, участь в проведенні експертиз.
  3. На отримання довідок, відповідей на запити, виписок/ копій, пов’язаних зі справою матеріалів.
  4. На участь у судових засіданнях, приведення доводів і міркувань стосовно даної справи.
  5. На ініціативу щодо укладення мирової угоди.

  Підтримка судового адвоката ЮФ «Patriot.legal» в ході апеляції та касації

  Компетенція юриста з судового захисту (представництва) поширюється на процес оскарження рішення суду першої інстанції, а за необхідності – на касацію. Оскаржити рішення (ухвалу, постанову, вирок) можна тільки до набрання ним законної сили. У цивільному процесі термін, відведений на апеляційне оскарження, становить не більше 30 днів для судового рішення і 15 днів для визначення (акта, який стосується процедурних питань). Аналогічні рамки мають терміни касаційного оскарження. Важливо враховувати: точка відліку часу на апеляцію/ касацію – проголошення документа на судовому засіданні/ вручення в письмовому вигляді учаснику справи. Йдеться про повний документ. Якщо на засіданні зачитали лише вступ і резолюцію, час розраховується з дня складання повного тексту. Пропущені строки на апеляцію/ касацію можна відновити за наявності поважних причин. Вкрай важливий крок для досягнення бажаного результату в апеляційному або у Верховному Суді – це грамотне з правової точки зору складання апеляційної/ касаційної скарги. До неї пред’являється ряд вимог. Правила оформлення цих документів викладені в статтях 392 і 395 ЦПК. Послуги юриста в суді передбачають пошук обґрунтувань для апеляції та касації шляхом ретельного аналізу обставин справи. Серед таких обґрунтувань:

  • порушення процесуальних правил;
  • відкриття нових обставин;
  • недотримання норм матеріального права;
  • ігнорування/неповне вивчення значущих доказів у справі.

  Адвокати ЮФ «Patriot.legal» готові використовувати всі законні інструменти та засоби для допомоги клієнтам. Ми не вважаємо прийнятним гарантувати на 100% успішний результат, але маємо все необхідне для його досягнення!

  Спори з контрагентами
  Спори з державними органами
  Альтернативне вирішення спорів
  • Стягнення заборгованості, штрафів.
  • Банківські, кредитні суперечки.
  • Відшкодування збитків, упущеної вигоди, шкоди.
  • Захист, визнання права власності.
  • Розірвання, зміна, припинення договорів.
  • Трудові спори.
  • Корпоративні спори.
  • Захист прав на торговельну марку, твір.
  • Банкрутство.
  • Захист честі, гідності, ділової репутації.
  • Податкові органи (ДФС).
  • Митниця.
  • Служба з питань праці (Держпраці).
  • Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ).
  • Виконавча служба, приватні виконавці.
  • Держспоживінспекція (Держспоживстандарт).
  • Правоохоронні органи.
  • Антимонопольний комітет (АМКУ).
  • Екологічна інспекція.
  • Пожежна служба (ГСЧС).