Реєстрація представництва іноземної компанії

Для зарубіжних фірм ключовий спосіб розвитку бізнесу в нашій країні – це утворення представництв. Правове визначення даного суб’єкта підприємництва міститься в Податковому кодексі України (ПКУ). Згідно зі статтею 14.1.193 ПКУ, постійне представництво – це місце здійснення нерезидентом України економічної діяльності. До таких місць відносяться:

 • офіси, центри, з яких здійснюється управління;
 • заводи, майстерні, виробничі цехи;
 • шахти, родовища;
 • логістичні центри;
 • сервери.

ПКУ в статті 14.1.122 визначає також значення поняття нерезидент. Вживається дане поняття стосовно суб’єктів 3-х груп:

 1.     Іноземні компанії/організації.
 2.     Офіційні дипломатичні установи іноземних держав/ міжнародних організацій.
 3.     Фіз. особи, які не є резидентами нашої держави.

Юридична фірма «Patriot.legal» пропонує допомогу при реєстрації представництв іноземних компаній в Україні. Наша команда кваліфікованих фахівців забезпечує розв’язання всього комплексу правових питань, що виникають на старті господарської діяльності суб’єкта-нерезидента. Шановні клієнти, зосередьтесь на завоюванні споживачів, підвищенні прибутків, а юридичні процедури залиште нам!

Загальні особливості відкриття філії іноземної компанії

Щоб законно здійснювати діяльність на території України, представництву слід пройти реєстрацію Міністерством економіки й торгівлі або акредитацію Національним банком (якщо це фінансова установа). Такий суб’єкт не буде мати статусу юридичної особи (мати правосуб’єктність). Згідно з положеннями законодавства, можливий варіант реєстрації філії, яка не буде займатися господарюванням. За таких обставин дозволяється не оформлятися в ДФС як платнику податку на прибуток. У банківській установі при цьому відкривається рахунок «Н» для грошових коштів, які будуть йти на виплату зарплат, утримання офісу та інші потреби подібного характеру. Якщо економічна діяльність відбуватиметься, необхідно зареєструватися в ДФС, сплачувати податок на прибуток, завести в банку поточний рахунок «П».

Пакет документів для реєстрації представництва іноземної компанії в Україні

На весь пакет документів поширюються такі вимоги:

 • вони повинні бути нотаріально посвідчені там, де видавалися;
 • перекладені на державну (українську) мовою, і містити печатку перекладача;
 • легалізовані в консульствах.

Заява

Звернення до міністерства, де поряд з проханням про оформлення міститися певні дані:

 1.     Назва/ країна походження/ юр. адреса/ час створення/ організаційна форма/ напрямки діяльності зарубіжної компанії.
 2.     Контактні відомості.
 3.     Місцезнаходження (адреса) філії, що відкривається
 4.     Чисельність співробітників-іноземців.
 5.     Мета створення підрозділу в Україні, перспективи розвитку партнерства з представниками українського бізнесу.

Довіреність

Доручення від глави фірми з посвідченим нотаріально підписом на повноваження з реалізації представницьких функцій в Україні.

Виписка з торгового/банківського реєстру

Підтвердження офіційної реєстрації провідного органу управління зарубіжної компанії в державі походження

Довідка з банківської установи

Підтвердження наявності поточного рахунку закордонного суб’єкта господарювання з нотаріально посвідченим підписом банківського службовця. У пакет для реєстрації крім цієї основної документації також включається:

 • довіреність на юриста, який буде здійснювати супровід реєстраційних дій;
 • протокол зборів засновників іноземного господарського товариства з рішенням про утворення підрозділу в Україні;
 • копії паспорта/ ІПН директора філії, що відкривається;
 • договір оренди під офісні приміщення/ виробництво.

При подачі документів слід сплатити держ. мито в розмірі 2,5 тис. доларів США. Якщо причини для відмови в реєстрації відсутні, то Мінекономторг видає свідоцтво з унікальним номером. Інформація заноситься до відповідного державного реєстру.

Порядок та терміни реєстрації представництва іноземної компанії в Україні

Оскільки доступні джерела дають лише загальний алгоритм відкриття філії іноземної компанії, з метою розуміння деталей процесу реєстрації бажано поспілкуватися з адвокатом. Подібна консультація дозволить дізнатися вартість юридичного супроводу в конкретному випадку, а також отримати відповіді на питання про ймовірні ризики. Процес легалізації представництва зарубіжної компанії пов’язаний з певними термінами:

 • по-перше, документи в Мінекономторг слід подати не пізніше шести місяців від моменту отримання в державі, де знаходиться фірма.
 • по-друге, відразу після отримання свідоцтва Мінекономторга, необхідно стати на облік в податкову інспекцію, орган статистики, при необхідності – в митні органи (наприклад, з метою тимчасового ввезення майна та обладнання).
 • по-третє, іноземні співробітники повинні отримати спеціальні службові картки, які дійсні 3 роки. Це обґрунтування для отримання посвідки на проживання в нашій країні.
 • по-четверте, з урахуванням оформлення в усіх інстанціях загальна тривалість реєстрації філії компанії-нерезидента за підтримки ЮФ «Patriot.legal» становить не більше 60 днів.

Податкове оформлення при відкритті філії іноземної компанії

Оподаткування філії фірми-нерезидента співвідноситися з правилами сплати податків за загальною системою для юридичних осіб. Орієнтиром стосовно переліку податків і зборів, які діють в країні, є статті 9 і 10 ПКУ:

 1.     Податок на прибуток.
 2.     ПДВ.
 3.     Акцизний збір.
 4.     Екологічний податок.
 5.     Митні збори.
 6.     Місцеві податки.
 7.     Інші збори, передбачені законодавством.

Постановка на облік в податкову службу – це обов’язкова вимога на шляху легалізації філії зарубіжної фірми в Україні. Якщо представництво почне вести економічну діяльність без попереднього податкового оформлення, то це прирівнюється до ухилення від податків. Подібна ситуація тягне за собою накладення штрафних санкцій на відповідний суб’єкт господарювання. Конкретний обсяг податкового навантаження для платника-нерезидента залежить від видів здійснюваної діяльності.

Податок на прибуток

Стягується згідно з положеннями статті 133.2.2, де говориться про отримання постійними представництвами доходів з джерел походження в Україні. Прибуток оподатковується на загальних підставах, які застосовуються стосовно компаній-резидентів.

Податки з зарплат працівників

Як роботодавець представництво є податковим агентом для свого персоналу. Йдеться про сплату:

 • ЄСВ – 22%;
 • податку на доходи фіз. осіб – від 18%;
 • військового збору – 1,5%.

Реєстрація представництва іноземної компанії в Україні за умови використання найманої праці українців

Коли підприємство планує використовувати в нашій країні найману працю, то важливо буде дотримуватися правил і вимог українського трудового законодавства. Специфічний нюанс при цьому – ведення трудових книжок працівників. Записи (про прийняття на роботу/ звільнення) робляться не самим філією нерезидента, а в держ. структурах. У Києві – це Ген. дирекція з обслуговування іноземних представництв (ГДІП). У регіонах – управління зовнішньоекономічної діяльності обл. адміністрацій. Якщо записи робити в самій філії, вони будуть вважатися недійсними. Співробітникам не нараховуватиметься стаж, що надалі вплине на пенсійне забезпечення. У зв’язку з вищесказаним, послуги ЮФ «Patriot.legal» за бажанням клієнта включають легалізацію процесу прийняття на роботу співробітників-українців. Такий сервіс – це ще один важливий крок до мінімізації ризиків стосовно недотримання законодавства, і негативних наслідків для бізнесу у зв’язку з цим. Хочете дотриматись закону при реєстрації філії в Україні? Звертайтеся! Фахівці ЮФ «Patriot.legal» готові використовувати весь свій досвід для допомоги вам!

Patriot.Legal консультує іноземні компанії щодо оформлення їх бізнес-присутності в Україні та проводить реєстрацію іноземних представництв у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також у Національному банку (якщо це фінансова установа).

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.
Інші послуги
Реєстрація фізичної особи-підприємця за 24 години
Допомагаємо підприємцям пройти всі кроки оформлення ФОП – від обрання потрібних КВЕДів і визначення групи платника і ставку єдиного податку,...
Докладніше