Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Пропонуємо свою допомогу на всіх етапах переходу та складання фінансової звітності за МСФЗ.

Підготовка фінансової звітності вперше за МСФЗ здійснюється, як правило, шляхом трансформації (коригувань) показників фінансової звітності, підготовленої за правилами, передбаченими П(С)БО. Процес трансформації фінансової звітності на МСФЗ має відбуватись поетапно:

  • аналіз системи збору первинної інформації про здійснення господарських операцій;
  • розробка оптимального варіанту організації бухгалтерського обліку;
  • розробка облікової політики Компанії за МСФЗ;
  • розробка (за необхідності) оновленого плану рахунків бухгалтерського обліку активів зобов’язань та капіталу за МСФЗ;
  • Аналіз корпоративної структури Компанії з ціллю виявлення дочірніх та асоційованих компаній;
  • Рекласифікація та перегрупування статей фінансової звітності;
  • Підготовка першої звітності за МСФЗ;
  • Адаптація програмного забезпечення з метою ведення бухгалтерського обліку у відповідності із затвердженими обліковими політиками за МСФЗ.

Ми пропонуємо свою допомогу на всіх етапах переходу та складання фінансової звітності за МСФЗ.

Patriot.Audit консультує компанії, які зобов’язані подавати консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, щодо трансформації фінансової звітності за НП(с)БО у фінансову звітність за МСФЗ, ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ, створення корпоративної системи фінансового менеджменту.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.
Інші послуги
Бухгалтерські послуги
Аутсорсинг бухгалтерських послуг зменшує фінансове навантаження на бізнес та прискорює процеси.
Докладніше