Медіація

За останні півроку команда Patriot.Legal мала декілька проєктів, які передбачали довгі судові баталії, але в результаті позитивної комунікації з опонентами та проведення успішних переговорів нам вдалося врегулювати спори для наших клієнтів мирним шляхом через укладання мирової угоди або відкликання позовної заяви. Безсумнівно, що досягнення взаємовигідних мирних домовленостей між сторонами набагато краще ніж річні суперечки у судах та процес із виконання судових рішень, який також не буде швидким. Тому, базуючись на позитивній практиці врегулювання спорів, ми прийняли рішення відкрити нову практику – медіація.

Що таке медіація?
Це добровільна, позасудова, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Хто такий медіатор?
Незалежна, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію і не має повноважень щодо прийняття рішення по суті конфлікту (спору).

Коли можлива медіація?
Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях (під час укладання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим), а також в інших сферах суспільних відносин.

Процедура медіації
Першочерговим етапом варто визначити взаємне бажання сторін врегулювати спір. Якщо таке бажання у сторін наявне – з обраною особою, яка буде проводити медіацію укладається договір про проведення медіації.

Під час проведення процесу медіації сторони описують обставини конфліктної ситуації, умови, на які вони можуть погодитися при вирішення спору. На підставі цього медіатор формулює декілька варіантів вирішення спору, обговорює їх зі сторонами та в подальшому фіналізує внесені сторонами корективи до умов вирішення спору.
В разі досягнення згоди у процесі медіації між сторонам укладається угода, у якій фіксуються досягнуті домовленості.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.