Корпоративні спори

В рамках надання широкого спектра правових послуг для підприємців юридична фірма «Patriot.legal» забезпечує підтримку в досудовому і судовому врегулюванні корпоративних спорів. Бізнес-адвокати нашої компанії пропонують гнучкий, проактивний підхід до розв’язання кожної проблеми. Успішні результати забезпечує висока кваліфікація і накопичений протягом багатьох років досвід. Наше ставлення завжди неупереджене і професійне. Клієнти можуть розраховувати на найвищі стандарти якості правових послуг! Допомога адвоката охоплює врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних зі створенням, управлінням, діяльністю і ліквідацією господарських товариств (юридичних осіб). З однаково високою результативністю юридична підтримка надається як власникам вагомої частини в статутному капіталі (мажоритаріям), так і учасникам товариства, які не можуть безпосередньо впливати на управління підприємством (міноритарним акціонерам). Юристи нашої фірми володіють досвідом вирішення спорів, куди були залучені учасники – нерезиденти України. Захист корпоративних прав, відповідно до законодавства нашої країни, передбачає захист інтересів особи, яка володіє часткою в статутному капіталі (майні) господарського товариства. Сюди відноситься:

 • Участь в управлінні господарським товариством.
 • Отримання частки від прибутку/ дивідендів як результату комерційної діяльності.
 • Отримання певної частини активів у разі ліквідації бізнес-суб’єкта.
 • Інші права, зазначені в законах, статутних документах.

Особливості виникнення і розгляду корпоративних спорів в Україні

Подібні суперечності розвиваються в тому випадку, коли інтереси власників бізнесу, керівників (менеджерів) та акціонерів господарських товариств розходяться. Нерідко йдеться про зловживання однієї зі сторін конфлікту своїми правами. Подібна ситуація може призвести до банкрутства компанії, рейдерського захоплення або недружнього поглинання. Хоча про стовідсоткову профілактику подібних явищ говорити некоректно, досвідчений юрист здатний вчасно помітити більшість загроз та ризиків. Фахівці ЮФ «Patriot.legal» радять представникам бізнесу використовувати правовий аутсорсинг, як ефективний інструмент запобігання критичних ситуацій. Абонентський юридичний супровід забезпечує системний підхід до оцінки структури власності, оподаткування, відносин з контрагентами, працівниками, контролюючими органами. У нашому арсеналі є достатньо дієві засоби та контрзасоби, які дозволять побудувати надійну систему захисту бізнесу. Якщо спір вже виник і розвивається, фахівці нашої фірми готові запропонувати актуальний механізм дій по вирішенню. Йдеться, як про застосування альтернативних (досудових) методів вирішення спорів, так і про претензійно-позовну роботу. Якщо справа переходить до суду, принциповим моментом є юрисдикція. Відповідно до законодавства України, корпоративні конфлікти розглядає господарський суд. Навіть якщо одна сторона спору – фізична особа, розгляд справ, пов’язаних з володінням частки в статутному капіталі, судами загальної юрисдикції не здійснюється. Серед ключових нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється розгляд таких спорів:

 • Конституція України.
 • Господарський і цивільний кодекс.
 • Процесуальні кодекси (цивільний, кримінальний, господарський, кодекс адміністративного судочинства, інші).
 • Закон №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

В активі юристів нашої компанії успішні кейси розв’язання наступних проблем:

 1. Визнання недійсними рішень органів управління підприємства.
 2. Призначення/ обрання/ відкликання/ припинення повноважень осіб, що входять до складу органів управління.
 3. Оскарження рішення про випуск акцій/ інших цінних паперів.
 4. Спроби ворожого захоплення організації/ рейдерських атак.
 5. Оскарження положень статуту господарського товариства: визнання недійсними/ такими, що суперечать законодавству країни.
 6. Купівля-продаж корпоративних прав/ викуп товариством розміщених акцій.
 7. Відновлення права на участь в засіданнях загальних зборів/ ознайомлення з документами підприємства.
 8. Незгода з вчиненням значних правочинів/ правочинів із зацікавленістю.
 9. Порушення права на своєчасне отримання дивідендів у встановленому обсязі.

Застосування методів ADR та інших позасудових механізмів вирішення корпоративних конфліктів

З активною інтеграцією нашої країни в міжнародне економічне і правове поле, українські фахівці почали освоювати методи вирішення спорів, що практикуються в Європі та США. Передусім, йдеться про методи ADR, комплекс інструментів альтернативного вирішення спорів. Юристи фірми «Patriot.legal» з високою ефективністю використовують ці методи для досягнення цілей своїх клієнтів.

Медіація (переговори)

Виступаючи як неупереджений медіатор під час переговорів між учасниками конфлікту, адвокат пропонує необхідні компроміси. Вирішення спору за допомогою позасудової медіації дозволяє заощадити значну кількість фінансових коштів і часу. Сторони, що конфліктують, отримують можливість відсепарувати емоції й вести діалог, беручи до уваги тільки факти. Медіація успішно використовується юристами нашої компанії для розв’язання проблем між наступними учасниками спорів:

 • Між мажоритарними й міноритарними учасниками господарського товариства.
 • Між мажоритарними учасниками компанії (партнерами).
 • Між мажоритаріями/ міноритаріями та топ-менеджментом.

В ході проведення переговорів сторонам пропонуються варіанти розв’язання проблеми, які забезпечують зведення до мінімуму репутаційних і майнових втрат. Допомога адвоката охоплює супровід передачі/ відчуження корпоративних прав, інших законних процедур.

Третейський (арбітражний) суд

Звернення до недержавних судові інстанції. При певних обставинах третейський суд створюється з метою вирішення тільки одного конкретного спору. Розгляд справ в арбітражі ґрунтується на тих же принципах, що й у звичайному суді. Переконливість позиції сторони, значущість представлених доказів і аргументів залежить від якості роботи адвоката. Серед головних плюсів третейського суду в порівняння з державними судовими інстанціями – це оперативність у розгляді справ, мінімізація ризику розголосу конфліктної ситуації між представниками бізнесу, високий рівень експертності суддів (арбітрів).

Захист інтересів клієнта корпоративним юристом в судовому порядку

Хоча в останні роки корпоративні спори дуже активно розглядаються судовими інстанціями, про наявність чіткої стратегії їх вирішення годі й казати. У ряді випадків мають місце неоднозначні тлумачення букви закону і правові колізії, якими користуються недобросовісні суб’єкти бізнесу. Не виключений варіант легалізації судом так званих «сірих» рейдерських захоплень і деяких інших схем недобросовісного отримання прав на активи господарського товариства. Корпоративний адвокат стає в подібних випадках важливим засобом відновлення прав. Завдяки впевненій позиції на ринку правових послуг нашої країни фірма «Patriot.legal» готова відстоювати інтереси клієнтів у судах всіх інстанцій, включно – в апеляційному, касаційному. Згідно з актуальними статистичними даними, близько третини корпоративних спорів в Україні доходять до Верховного Суду. Хоча це тривожна ознака, тривалих судових тяжб не варто боятися, якщо в кінцевому результаті вдається відновити порушені права. Послуги адвокатів компанії охоплюють розв’язання таких питань:

 1. Підготовка позовної заяви (звернення до суду), інших процесуальних документів.
 2. Турбота про те, щоб під час судового провадження було призначено забезпечувальні заходи (наприклад, арешт майна, рахунків).
 3. Участь в судових засіданнях, ефективне представлення доказів та іншої важливої ​​інформації.
 4. Отримання судового рішення, а потім – контроль виконання або оскарження.
 5. Процес супроводу апеляції/ касації.

Юристи фірми «Patriot.legal» запропонують вам найбільш актуальні рішення у сфері корпоративних спорів!

Patriot.Legal допомагає регулювати конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю і ліквідацією юридичних осіб. З високою результативністю юридична підтримка надається як мажоритаріям, так і міноритарним акціонерам. Юристи нашої фірми володіють досвідом вирішення спорів, учасниками яких виступали нерезиденти України.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.
Інші послуги
Юридичний супровід бізнесу
Ми команда кваліфікованих бізнес-адвокатів готові відстоювати інтереси клієнта в самих різних ситуаціях.
Докладніше