Консолідована (комбінована) фінансова звітність

Оперативно допоможемо групі компаній скласти консолідовану або комбіновану фінансову звітність за ПСБУ чи МСФО.

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Материнське підприємство при складанні консолідованої фінансової звітності повинно керуватися вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), або ж вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БУ. Консолідована звітність має неоціненне значення для інвесторів та акціонерів, оскільки відображає фінансове становище та результат діяльності компанії та всіх контрольованих їй організацій, розглядаючи їх як єдиний господарюючий суб’єкт. Процедура складання консолідованої фінансової звітності включає в себе:

  • ідентифікація асоційованих та дочірніх компаній по відношенню до материнської;
  • складання таблиць консолідації, в які включені показники фінансової звітності дочірніх підприємств та материнського підприємства;
  • ідентифікація та виключення внутрішньогрупових операцій;
  • складання консолідованої фінансової звітності на основі даних таблиць консолідації.

Наші спеціалісти оперативно і професійно допоможуть групі компаній скласти консолідовану або комбіновану фінансову звітність за ПСБУ чи МСФО.

Patriot.Audit консультує бізнес, що має дочірні компанії, з питань підготовки консолідованої фінансової звітності згідно з П(С)БО або МСФЗ.

Аудитори Patriot.Audit проводять приведення облікових політик та звітних даних дочірніх компаній у відповідність до
політик материнської компанії та забезпечують своєчасне звітування перед інвесторами та акціонерами.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.
Інші послуги
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Пропонуємо свою допомогу на всіх етапах переходу та складання фінансової звітності за МСФЗ.
Докладніше
Організація бухгалтерського обліку та документообігу
Робимо повний комплекс дій з організації системи обліку та документообігу.
Докладніше