Консолідована (комбінована) фінансова звітність - Partiot.Legal
img
+38 (095) 940 20 20
img
img
+38 (095) 940 20 20
Відправити запит
img
img
img
Що ми пропонуємо?

Patriot.Audit консультує бізнес, що має дочірні компанії, з питань підготовки консолідованої фінансової звітності згідно з П(С)БО або МСФЗ.

Аудитори Patriot.Audit проводять приведення облікових політик та звітних даних дочірніх компаній у відповідність до
політик материнської компанії та забезпечують своєчасне звітування перед інвесторами та акціонерами.

Поставте питання аудитору
image
  Читати далі

  Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Материнське підприємство при складанні консолідованої фінансової звітності повинно керуватися вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), або ж вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БУ. Консолідована звітність має неоціненне значення для інвесторів та акціонерів, оскільки відображає фінансове становище та результат діяльності компанії та всіх контрольованих їй організацій, розглядаючи їх як єдиний господарюючий суб’єкт. Процедура складання консолідованої фінансової звітності включає в себе:

  • ідентифікація асоційованих та дочірніх компаній по відношенню до материнської;
  • складання таблиць консолідації, в які включені показники фінансової звітності дочірніх підприємств та материнського підприємства;
  • ідентифікація та виключення внутрішньогрупових операцій;
  • складання консолідованої фінансової звітності на основі даних таблиць консолідації.

  Наші спеціалісти оперативно і професійно допоможуть групі компаній скласти консолідовану або комбіновану фінансову звітність за ПСБУ чи МСФО.