Компанії з управління активами

Компанії з управління активами пропонують інвесторам більш диверсифікації та інвестиційних опцій, ніж якби вони інвестували свої активи самотужки.

Для примноження капіталу часто створюються інвестиційні фонди, кошти яких вкладаються в цінні папери, дорогоцінні метали чи нерухомість. Але не всі знають, як правильно ними розпорядитися, щоб отримати прибуток. Для цього й існують компанії з управління активами (КУА), які за свою діяльність отримують грошову винагороду.

КУА належать до типу господарських товариств. Можуть існувати у формі ТОВ чи акціонерного товариства. В їх віданні перебуває управління активами інституційних інвесторів. Підставою діяльності є ліцензія, яку видає Національна Комісія, що відає цінними паперами та фондовим ринком. Такі компанії обслуговують інститути спільного інвестування та недержавні пенсійні фонди. Зазначимо, що до перших відносять фонди корпоративні та пайові.

Обов’язково повинен бути укладений договір, сторонами якого є компанія та інститут спільного інвестування. У ньому зазначається строк, права та обов’язки сторін, відповідальність компанії, яку вона повинна нести, якщо виконуватиме обов’язки неналежним чином, розмір винагороди. Якщо строк договору закінчується, то продовжити його можуть лише акціонери рішенням загальних зборів.

Компаніям дозволяється вести одночасно справи кількох інвесторів. При цьому діяти повинні так, щоб інвестори отримали максимально можливий дохід, а ризики були мінімальними.

Що означає управління активами

Відбувається інвестування активів інвестиційного фонду в облігації та акції, об’єкти нерухомості, відкриття депозитів, золото. Інвестиційний дохід повинен розподілятися між інвесторами відповідно до кількості цінних паперів, які їм належатимуть.
Компанія повинна мати свій статутний капітал, при цьому його розмір визначається законодавством і не може бути меншим від 7 млн грн. Держава може мати в ньому частку, проте не більшу ніж 10%.

Якщо розмір капіталу зменшиться, то компанія повинна повідомити комісію на протязі 3 днів про цю ситуацію, та на протязі 6 місяців подбати про його приведення до необхідного розміру. Резервний фонд має становити не менше ніж ¼ від статутного. Щорічно до нього здійснюються відрахування, а їх сума повинна становити не менше ніж 5% від чистого прибутку.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.