Компанії з управління активами - Partiot.Legal
img
+38 (095) 940 20 20
img
img
+38 (095) 940 20 20
Відправити запит
img
img
img
Що ми пропонуємо?

Для примноження капіталу часто створюються інвестиційні фонди, кошти яких вкладаються в цінні папери, дорогоцінні метали чи нерухомість. Але не всі знають, як правильно ними розпорядитися, щоб отримати прибуток. Для цього й існують компанії з управління активами (КУА), які за свою діяльність отримують грошову винагороду.
КУА належать до типу господарських товариств. Можуть існувати у формі ТОВ чи акціонерного товариства. В їх віданні перебуває управління активами інституційних інвесторів. Підставою діяльності є ліцензія, яку видає Національна Комісія, що відає цінними паперами та фондовим ринком. Такі компанії обслуговують інститути спільного інвестування та недержавні пенсійні фонди. Зазначимо, що до перших відносять фонди корпоративні та пайові.

Обов’язково повинен бути укладений договір, сторонами якого є компанія та інститут спільного інвестування. У ньому зазначається строк, права та обов’язки сторін, відповідальність компанії, яку вона повинна нести, якщо виконуватиме обов’язки неналежним чином, розмір винагороди. Якщо строк договору закінчується, то продовжити його можуть лише акціонери рішенням загальних зборів.

Компаніям дозволяється вести одночасно справи кількох інвесторів. При цьому діяти повинні так, щоб інвестори отримали максимально можливий дохід, а ризики були мінімальними.

Що означає управління активами

Відбувається інвестування активів інвестиційного фонду в облігації та акції, об’єкти нерухомості, відкриття депозитів, золото. Інвестиційний дохід повинен розподілятися між інвесторами відповідно до кількості цінних паперів, які їм належатимуть.
Компанія повинна мати свій статутний капітал, при цьому його розмір визначається законодавством і не може бути меншим від 7 млн грн. Держава може мати в ньому частку, проте не більшу ніж 10%.

Якщо розмір капіталу зменшиться, то компанія повинна повідомити комісію на протязі 3 днів про цю ситуацію, та на протязі 6 місяців подбати про його приведення до необхідного розміру. Резервний фонд має становити не менше ніж ¼ від статутного. Щорічно до нього здійснюються відрахування, а їх сума повинна становити не менше ніж 5% від чистого прибутку.

Законодавчі обмеження в діяльності компаній

Закон зазначає, що компанія не повинна займатися професійно іншою діяльністю в сфері фондового ринку. Проте можуть бути винятки, які зазначаються в законі.

Якщо в інвестиційній декларації не передбачена купівля певних цінних паперів, компанія не має права їх придбати за рахунок активів, якими володіє інститут спільного інвестування. Заборонено надавати позику та кредити за рахунок активів, якими керує.

Компанія повинна звітувати зберігачу фондів про те, які операції було проведено, в строк 3 робочі дні після того, як з рахунку було списано кошти.
Компанія отримує винагороду, яка вираховується як відсоток від розміру вартості чистих активів інституту. ЗУ «Про інститути спільного інвестування» визначає, якщо таку компанію буде визнано банкрутом, то активи, якими вона керувала, не можуть бути внесені до ліквідаційної маси. Тобто законодавець подбав про те, щоб інтереси інвесторів не були порушені. Якщо компанія перевищила свої повноваження, уклала договори не від імені корпоративного фонду, то вона повинна нести відповідальність за зобов’язаннями лише в розмірі свого майна.

Поставте питання юристу
image