Інвестиційні фонди (корпоративні та пайові)

Для примноження капіталу часто створюються інвестиційні фонди, кошти яких вкладаються в цінні папери, дорогоцінні метали чи нерухомість.

КІФ, ПІФ, КУА – за абревіатурами назв інвестиційних фондів та компаній знаходяться великі можливості для розвитку бізнесу, отримання прибутку, оптимізації податкового навантаження та захисту активів. Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р., в Україні існує два типи інвестиційних фондів для накопичення коштів інвесторів:

  • Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ);
  • Пайові інвестиційні фонди (ПІФ).

Також фонди класифікуються за порядком здійснення діяльності, термінами існування та напрямками інвестицій.

Професійне управління активами фондів здійснює обрана інвесторами компанія з управління активами (КУА). На даний момент, згідно даних Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, в Україні нараховується 300 компаній, які надають послуги колективного та індивідуального довірчого управління. Взаємодія інвестфонду з КУА відбувається на законних засадах, і визначається, в першу чергу, типом інституту спільного інвестування.

Корпоративні інвестиційні фонди: серйозні бізнес-рішення

Корпоративний інвестиційний фонд діє у формі відкритого акціонерного товариства: юридична особа, яка має наглядові органи, емітує акції та взаємодіє з КУА на підставі укладеного договору управління активами.

Утворення КІФ відбувається виключно шляхом заснування (не допускається злиття, поділ, виділ, приєднання, перетворення), з метою здійснення інвесторами лише діяльності зі спільного інвестування. Процедура створення КІФ:

  • Триває в середньому від 4 місяців до півроку;
  • Потребує двічі зібрати збори засновників: вперше – для прийняття рішення про створення фонду, випуск акцій та затвердження проєкту статуту, і вдруге (установчі збори) – для затвердження статуту і результатів приватного розміщення акцій серед засновників, створення наглядової ради, затвердження проєкту договору з КУА;
  • Вимагає утворення статутного капіталу у певному розмірі: не менш як 1250 мінімальних заробітних плат;
  • Включає набуття статусу юридичної особи, а також отримання статусу інституту спільного інвестування.

Особливості взаємодії корпоративного інвестфонду з КУА:

  • КУА діє відповідно до укладеного з КІФ договору про надання послуг, у якому прописуються правила та межі прийняття компанією інвестиційних рішень, в залежності від рівня контролю, який бажають зберігати інвестори за діяльністю фонду;
  • КІФ здійснює нагляд за роботою КУА за допомогою проведення річних та позачергових загальних зборів, а також постійно діючої наглядової ради;
  • КІФ може прийняти рішення про заміну КУА.

Усе майно корпоративного фонду перебуває у власності КІФ як юридичної особи, а окремі інвестори-учасники володіють його майном у частках, пропорційних до кількості своїх акцій.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.