Обрати сторінку

Підготовка консолідованої та комбінованої фінансової звітності

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Материнське підприємство при складанні консолідованої фінансової звітності повинно керуватися вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), або ж вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БУ.

Консолідована звітність має неоціненне значення для інвесторів та акціонерів, оскільки відображає фінансове становище та результат діяльності компанії та всіх контрольованих їй організацій, розглядаючи їх як єдиний господарюючий суб’єкт.

Процедура складання консолідованої фінансової звітності включає в себе:

  • ідентифікація асоційованих та дочірніх компаній по відношенню до материнської;
  • складання таблиць консолідації, в які включені показники фінансової звітності дочірніх підприємств та материнського підприємства;
  • ідентифікація та виключення внутрішньогрупових операцій;
  • складання консолідованої фінансової звітності на основі даних таблиць консолідації.

Наші спеціалісти оперативно і професійно допоможуть групі компаній скласти консолідовану або комбіновану фінансову звітність за ПСБУ чи МСФО.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Тільки корисна і актуальна інформація від Patriot.legal

Дякуємо за підписку! Порція корисної інформації вже готується.