Обрати сторінку

Організація бухгалтерського обліку та документообігу

Дана послуга включає комплекс дій по організації в Компанії документообігу та системи обліку. Необхідність організації документообігу та системи обліку виникає не тільки при створенні Компанії але і при реорганізації та розширенню сфер її господарської діяльності.

Комплекс робіт по організації документообігу та системи обліку включає:

  • ознайомлення із специфікою діяльності Компанії;
  • розробка облікової політики за П(С)БО або МСФЗ;
  • затвердження плану рахунків обліку активів, зобов’язань та капіталу синтетичного та аналітичного обліку;
  • розробка положення про документальне оформлення господарських операцій;
  • автоматизації бухгалтерського обліку із використанням спеціалізованого ПЗ.
Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Тільки корисна і актуальна інформація від Patriot.legal

Дякуємо за підписку! Порція корисної інформації вже готується.