Обрати сторінку

Ліквідація за рішенням власників

ЮФ «ПАТРІОТ» ліквідує підприємства всіх форм власності по всій Україні, будь-якої складності, з гарантією.

Телефонуйте: +38 095 940-20-20 +38 044 578-10-51

Отримати консультацію

Ліквідація

Ліквідація – процес, при якому відбувається припинення фінансово-господарської діяльності юридичної особи. Ліквідація підприємств може відбуватися з ініціативи власника (власників).
ЮФ «ПАТРІОТ» ліквідує підприємства всіх форм власності по всій Україні, будь-якої складності, з гарантією.

Для яких підприємств підходить?
– для підприємств, які не мають заборгованості перед бюджетом і контрагентами;
– для підприємств, які вчасно подавали податкову і бухгалтерську звітність.

Недоліки:
– проведення позапланових перевірок контролюючими органами;
– термін проведення процедури залежить від швидкості проведення перевірок, від 3-х до 6 місяців, але термін може бути набагато більше. В залежності від конкретного підприємства.

Результат, який Ви отримаєте:
■ ліквідація позбавить Вас від необхідності постійної здачі «пустої» звітності та сплати
обов’язкових платежів;
■ запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
України про припинення діяльності;
■ зняття з обліку в податкових органах, пенсійної фонді, тобто офіційне закриття.

Як ми працюємо:
1. Ви телефонуєте нам по телефону або залишаєте заявку на сайті.
2. Ми проводимо консультацію по закритті підприємства.
3. Ви оплачуєте 50% вартості послуги.
4. Ми готуємо необхідні документи.
5. Наші фахівці проводять повну ліквідацію підприємства і Ви оплачуєте 50% вартості, що
залишилась.

Ціна за повну ліквідацію підприємства: 24 000 грн.

Процедура ліквідації за рішенням власників:

Частиною 1 статті 105 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники юридичної особи зобов’язані протягом трьох днів письмово повідомити про припинення юридичної особи орган, який здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного
державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. Частиною 9 статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” визначено перелік документів, які необхідно надати державному реєстратору:
• оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
• довіреність на представника з правом подачі відповідних документів державному реєстратору (керівник підприємства може подати документи без довіреності за умови, що інформація про його призначення / повноваження є в ЄДР);
• паспорт.

Тим же протоколом про ліквідацію оформляємо рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), визначаємо її повноваження, порядок прийняття рішень. Так само визначаємо порядок і строк пред’явлення (не може бути менше двох і
більше шести місяців з дня оприлюднення відомостей про ліквідацію підприємства на сайті реєстраційної служби) кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Перевірки:

Перевірка в податковій

Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Дані про прийняття рішення про припинення юридичних осіб, відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів в Порядку взаємного обміну. Якщо розпочато процедуру припинення юридичної особи контролюючим органом приймається рішення про проведення (не проведення) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

До закінчення терміну, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також в день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром і інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості: про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті податків і зборів.

Перевірка в Пенсійному фонді

Фондам загальнообов’язкового соціального (пенсійного) страхування окремо подавати будь-які заяви (листи) про ліквідацію не обов’язково, тому що інформація про припинення юридичної особи шляхом ліквідації приходить їм від державного реєстратора електронною поштою. Самостійно варто зв’язатися тільки зі своїм інспектором в Пенсійному фонді для узгодження порядку проведення позапланової перевірки.

За загальним правилом, відповідно до п. 5.1. Порядку прийняття на облік і зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого Постановою Правління ПФУ № 21-6 від 27.09.2010 р., органи ПФУ зобов’язані провести перевірку протягом 10 днів з моменту отримання відомостей від державного реєстратора про початок ліквідації підприємства.

Такі відомості приходять до органів ПФУ в електронній формі. Після проведення позапланової перевірки платника, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

Розрахунки з кредиторами та інші дії при ліквідації підприємства.

1. Закриваємо в банківських установах всі рахунки, крім одного, у гривні, який буде використовуватися в ліквідаційній процедурі. Регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах,
затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р № 492. Також закриваємо філії та представництва підприємства.

2. Проводимо інвентаризацію і оцінку майна нашого підприємства. Порядок проведення інвентаризації передбачено Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженим Наказом № 879 від 02.09.2014 р Міністерства фінансів України. Оцінка майна проводиться суб’єктом професійної оціночної діяльності відповідно до положень Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національних стандартів оцінки.

3. Проводимо стягнення дебіторської заборгованості. Частки підприємства в статутних капіталах інших господарських товариств також підлягають виділенню, оцінці та реалізації.

4. Після закінчення строку пред’явлення кредиторами своїх вимог ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають проміжний ліквідаційний баланс, який підлягає затвердженню на загальних зборах учасників підприємства. У проміжному ліквідаційному балансі включаються вимоги кредиторів, визнані ліквідаційною комісією.
Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) проводять розрахунки з кредиторами в порядку черговості, передбаченої ст. 112 Цивільного кодексу України.
У разі недостатності коштів для розрахунку з кредиторами, продаємо майно підприємства.
У разі недостатності всіх активів підприємства для розрахунку з кредиторами, звертаємося до господарського суду за місцем свого знаходження з заявою про порушення справи про банкрутство. Після порушення справи про банкрутство процедура ліквідації регулюється вже Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом».

5. Після розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який підлягає затвердженню рішенням засновників (учасників) або уповноваженим ними органом. Вимоги про обов’язкове
підтвердження ліквідаційного балансу аудиторським висновком, а також про нотаріальне посвідчення підписів на ліквідаційному балансі скасовано з 19.12.2011 р.
Черговість задоволення вимог кредиторів в процедурі ліквідації за рішенням власника встановлена ​​ст. 112 Цивільного кодексу України.

6. Закриваємо в банківській установі поточний рахунок, яким ми користувалися для проведення розрахунків з кредиторами.

7. Зняття підприємства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового пенсійного (соціального) страхування відбувається без Вашої участі, автоматично після отримання зазначеними вище органами інформації від державного реєстратора в електронному вигляді.

8. Проводимо розрахунки з учасниками нашого товариства з обмеженою відповідальністю в разі, якщо після розрахунків з кредиторами ми ще маємо активами.

9. Печатки і штампи підприємства. До 22.02.2011 р. все регулювалося Інструкцією про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджена Наказом МВС України від 11.01.1999 р. № 17.
До 22.02.2011 р. окрім документа про оплату послуг дозвільної системи, протоколу про ліквідацію та двох примірників відбитків печатки, необхідно було подавати заяву на знищення печаток. Сплативши 18 грн. вартості послуг органу дозвільної системи, в день подачі документів можна було знищити печатку і отримати квитанцію про знищення зі зразком відбитка печатки.
Після 22.02.2011 р огляду на те, що зазначена вище Інструкція втратила чинність, норма про зобов’язання здавати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ на даний момент не діє.

10. Передаємо у відповідну архівну установу документи, які підлягають довгостроковому зберіганню, одержуємо про це відповідну довідку. Тривалому зберіганню, наприклад, підлягають відомості про виплату заробітної плати (75 років).

Остаточний пакет для виключення підприємства з єдиного реєстру
Не раніше, ніж через два місяці з моменту подачі державному реєстратору першого рішення про ліквідацію, але не пізніше шести місяців, проводимо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про
ліквідацію підприємства як юридичної особи.

Для цього подаємо державному реєстратору наступний перелік документів:
• заповнену заяву про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
• довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

До 2016 року на завершальній стадії необхідно було також подавати довідки про відсутність заборгованості по податках і єдиного соціального внеску. Зараз же правова модель змінилася і зазначені довідки подавати державному реєстратору більше не потрібно.

Отримайте консультацію з ліквідації

Опишіть, будь ласка, суть Вашого питання, заповніть форму нижче і наш юрист зв’яжеться з Вами найближчим часом.

12 + 2 =

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Підписуйся! Рекомендації юристів. Огляд справ.

Тільки корисна і актуальна інформація від Patriot.legal

Дякуємо за підписку! Порція корисної інформації вже готується.