Індустріальні парки: нова можливість для розвитку бізнесу

Протягом тривалого проміжку часу різні уряди намагалися реанімувати правовий інститут індустріальних парків, які виконували суто декларативну форму та фактично ніяк не впливали на розвиток економіки країни чи регіону.

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні» та Закон України «Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні».

Прийняті закони запускають податковий механізм діяльності індустріальних парків. Нижче ви ознайомитеся, що саме передбачають введені зміни, та зможете зрозуміти, чи є цей механізм корисний для вашого бізнесу.

І. Податки:

Податок на прибуток

Бізнес, який став учасником індустріального парку, має право подати у довільній формі заяву на звільнення від податку на прибуток терміном на 10 років. Така заява подається до податкового органу за місцем реєстрації компанії.

Умовами звільнення від податку на прибуток є:

 • компанія є учасником індустріального парку, який включений до Реєстру індустріальних парків в Україні;
 • компанія має мати статус учасника індустріального парку не менше 10 років;
 • протягом не менше 10 років участі в індустріальному парку компанія має здійснювати свою діяльність лише на території та в межах індустріального парку;
 • протягом 10 років компанія не буде нараховувати та виплачувати дивіденди або прирівняні до них платежі на користь своїх власників.

Діяльність, яка може звільнятися від податку на прибуток:

 • переробна промисловість (зокрема, виробництво харчових продуктів, виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки, текстильне виробництво, виробництво одягу, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння, виробництво паперу та паперових виробів, виробництва легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажу);
 • діяльність, пов’язана з відходами (збирання, оброблення, видалення);
 • відновлення матеріалів;
 • науково-дослідна діяльність.

Якщо подана заява про звільнення від податку на прибуток була задоволена податковою, на компанію покладаються зобов’язання на використання вивільнених коштів від сплати податку на прибуток.

Так, несплачена сума податку на прибуток повинна бути використана на розвиток його діяльності в межах індустріального парку, учасником якого він є. Такі кошти повинні бути використані не пізніше 31 грудня наступного календарного року. Якщо компанія не дотримується такого обов’язку – вона втратить право на звільнення від сплати податку на прибуток. При цьому, за всі податкові періоди, коли компанія користувалася правом на звільнення від сплати податку на прибуток, але не використала на розвиток ці грошові кошти, компанія повинна сплатити податок на прибуток на загальних підставах, а також штраф та пеню.

Порядок використання учасником індустріального парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального парку затверджується постановою Кабінету Міністрів України (станом на дату публікації статі дана постанова ще не прийнята).

В разі відмови від права на звільнення від сплати податку на прибуток чи втрати такого права, компанія має сплатити податок на прибуток на загальних підставах за підсумками податкового періоду, в якому таке право було припинено.

Випадки незастосування права на звільнення від сплати податку на прибуток:

 • здійснення учасником індустріального парку контрольованих операцій, при цьому:
  об’єкт оподаткування визначається на рівні перевищення ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”, над контрактною вартістю реалізованих товарів, робіт або послуг;
  об’єкт оподаткування визначається на рівні перевищення контрактної вартості над ціною, визначеною за принципом “витягнутої руки”.
 • учасник індустріального парку є контролюючою особою, при цьому об’єктом оподаткування є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

Якщо платник податку – учасник індустріального парку є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

Хто не може отримати звільнення від податку на прибуток:

 • компанії, які мають серед власників та/або є засновником компанії, що є організаторами азартних ігор;
 • компанії, які мають серед власників осіб, що зареєстровані в офшорних зонах;
 • компанії, які мають серед власників осіб, що в державах зі списку FATF, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню.

Податок на додану вартість

Компанії, які є учасниками індустріальних парків, звільняють від оподаткування ПДВ при операціях з імпорту в Україну устаткування, за дотриманням наступних умов:

 • устаткування є новими (з дати виготовлення до дати ввезення на митну територію України пройшло не більше трьох років);
  не були у використанні;
 • устаткування використовується у визначених законодавством сферах (відповідає сферам отримання права звільнення від сплати податку на прибуток);
 • ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання на території (у межах) індустріального парку без права відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам на будь-яких умовах раніше 5 років з дати їх ввезення на митну територію України;
 • не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або не ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Порядок ввезення та цільового використання зазначених товарів визначається Кабінетом Міністрів України (станом на дату публікації статі дана постанова ще не прийнята).

У випадку порушення компанією вищезазначених умов використання устаткування, компанія повинна сплатити суму ПДВ, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також пеню.

Ввізне мито

Компанії, які є учасниками індустріальних парків, звільняються від сплати ввізного мита при імпорті ряду товарів, що визначені Законом України «Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні», які імпортуються на території України.

Для звільнення від сплати від ввізного мита мають дотримувати ряд вимог (ідентичні, що і при звільненні від сплати ПДВ при імпорті):

 • бути новими (з дати виготовлення до дати ввезення на митну територію України пройшло не більше 3-х років);
 • не бути у використанні;
 • ввозитися учасниками індустріальних парків виключно для власного використання на території індустріального парку без права відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам на будь-яких умовах протягом 5 років із дати їх ввезення на митну територію України;
 • не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або не ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

У випадку втрати статусу учасника індустріального парку раніше п’яти років з дати ввезення на митну територію України, устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати ввізного мита та пені.

ІІ. Як стати учасником індустріального парку

На цей час до Реєстру індустріальних парків України внесено 52 індустріальних 

парки, але на практиці повноцінно функціонують лише декілька, зокрема:

 • Індустріальний парк «Біла Церква» (Київська область);
 • Вінницький індустріальний парк;
 • Індустріальний парк «Соломоново» (Закарпатська область);
 • Індустріальний парк «Коростень» (Житомирська область).

Ще декілька індустріальних парків знаходяться на стадії будівництва.

Для того, щоб стати учасником індустріального парку та мати можливість скористатися податковими правами, компанія має:

 • укласти з керуючою компанією індустріального парку договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку;
 • набуття права на земельну ділянку на підставах та в порядку, встановлених земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку.

Надалі керуюча компанія індустріального парку протягом 3 робочих днів письмово повідомляє уповноважений державний орган про набуття компанією статусу учасника та зробити відповідний запис у переліку учасників.

Перезапуск інституту індустріальних парків та надання його учасникам податкових стимулів, дозволить бізнесу активніше розвиватися шляхом вкладання додаткових фінансів, які були зекономлені у зв’язку зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та ввізного мита, у виробничі потужності, так і запустити нове життя для тих компаній, які були змушені релокуватися у зв’язку з бойовими діями на сході та півдні нашої країни.

Адвокат практики судового представництва та корпоративного права Patriot.Legal, Линдюк Святослав

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.
Схожі публікації
03 Серпня 2022
Стартап: юридичні аспекти
Каждой компании-стартапу в своей деятельности необходимо учесть и спланировать ряд моментов, позволяющих планировать будущее компании и уменьшить головную боль ее...
Докладніше
23 Січня 2023
Чи може Ваш логотип бути зареєстрований як торгова марка? Критерії для самостійної перевірки
Умови надання правової охорони торговельним маркам в Україні визначаються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»....
Докладніше