Restoration of accounting and tax accounting

A set of actions aimed at bringing the accounting system into line with the requirements of current legislation.

(ua) Послуги з відновлення бухгалтерського та податкового обліку – це комплекс дій спрямований на приведення бухгалтерського обліку у відповідність із вимогами діючого законодавства. Дана процедура застосовується у випадку коли бухгалтерський та податковий облік не вівся, вівся не у відповідності з чинним законодавством, втрати первинних документів , баз даних. Наша компанія пропонує наступні послуги із відновлення бухгалтерського та податкового обліку:

  • інвентаризація первинних документів та перевірка правильності їх оформлення;
  • відновлення первинних документів пов’язаних із документальним оформленням господарських операцій;
  • введення первинних документів в програмне забезпечення призначене для ведення бухгалтерського обліку;
  • розрахунок податків, перевірка правильності їх оплати;
  • формування податкової, фінансової та статистичної звітності.

Patriot.Legal will provide services to restore accounting and tax records for your company, if previously the accounting was not maintained, was not conducted in accordance with current legislation, there were losses of primary documents and databases.

Need legal help? Sign up for a free preliminary consultation
We contact you, identify needs and form a work plan.