Transfer pricing

Advice and solutions on transfer pricing.

(ua) Трансфертне ціноутворення – збут товарів або послуг пов’язаним особами по внутрішньофірмовим, відмінним від ринкових, цінам. Принцип «витягнутої руки» – оподаткування пов’язаних компаній, відповідно до якого розрахунок податкових зобов’язань робиться виходячи з ринкових цін по угодах, між пов’язаними платниками податків, таким чином, що начебто компанії були незалежні. Якщо умови в одній чи більше контрольованих операціях не відповідають принципу “витягнутої руки”, прибуток, який був би нарахований платнику податків в умовах контрольованої операції, що відповідає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку платника податку. Дотримання правил ТЦ передбачає досить значне адміністративне навантаження на платників податків. Наші послуги з ТЦ включають:

  • діагностика (виявлення) контрольованих операцій;
  • підготовка робочої документації по трансфертному ціноутворенню для обґрунтування цін, що відповідають принципу «витягнутої руки»;
  • консультування з питань заповнення звіту про контрольовані операції.

Patriot.Audit helps multinational enterprises effectively and properly apply transfer pricing rules. Patriot.Audit auditors and tax lawyers ensure the controlled transactions meet the arm’s length principle, calculate and justify pricing, develop a report on controlled transactions.

Need legal help? Sign up for a free preliminary consultation
We contact you, identify needs and form a work plan.
Other services
Restoration of accounting and tax accounting
A set of actions aimed at bringing the accounting system into line with the requirements of current legislation.
Read more