Sale of financial institutions

Діяльність в сфері надання фінансових послуг фізичним та юридичним особам належить до найбільш прибуткових видів бізнесу, як в нашій країні, так і в усьому світі. Сьогодні законодавством України передбачається можливість не тільки створити фінансову установу «з нуля», а й купити компанію з історією. Придбання готового бізнесу має ряд незаперечних переваг.

Специфіка різних фінансових компаній

За загальним визначенням, фінансові компанії України – це суб’єкти комерційної діяльності зі статусом юридичної особи, які надають фінансові послуги на території України. Послуги такими компаніями надаються після процедури державної реєстрації та у відповідності з отриманою дозвільною документацією за видами діяльності. Фінансові установи вносяться в окремий державний реєстр. Серед бажаючих купити фінансові установи подібного профілю найбільш затребувані такі організації:
Факторингові компанії

Установи, які здійснюють видачу фінансових коштів клієнтам на підставі придбання у них права вимоги до третьої особи (перш за все – права на дебіторську заборгованість). Факторингові послуги – це забезпечення функції посередника-комісіонера між клієнтом (кредитором) і боржником.

Лізингові компанії

Інвестиційні організації, які надають кошти на придбання основних фондів підприємствам (виробничих приміщень, обладнання, транспорту) або дорогих товарів фізичним особами. До повернення коштів придбані об’єкти перебувають у власності лізингодавця і здаються в оренду лізингоодержувачу.

Установи, що надають гарантії (поручительство)

Суб’єкти фінансової діяльності, які займаються забезпеченням зобов’язань за договорами за певну плату. Розмір плати встановлюється на підставі оцінки ризику в зв’язку з платоспроможністю принципала (боржника), а також в залежності від терміну та забезпеченості заставою майна.

Кредитні установи

Компанії, що надають на тимчасове користування фізичним та юридичним особам грошові позички (позики). Позичальник зобов’язується виплатити взяту суму і певну комісію (відсотки). Кредитування, як економічна процедура, передбачає обов’язкову зворотність, платність і визначення терміну повернення коштів.

Компанії з управління активами (КУА)

Організації, які беруть на себе управління майном та іншими активами інвестиційних фондів, інституційних інвесторів, недержавних пенсійних і венчурних фондів. Одна КУА може управляти відразу декількома інвестиційними фондами. Через КУА можуть управлятися інвестиційні фонди відкритого типу в Україні.

Державні вимоги до фінансових установ

Оскільки діяльність на фінансових ринках пов’язана з високим ступенем відповідальності, держава висуває до постачальників фінансових послуг більш серйозні вимоги, ніж до ніж до інших суб’єктів господарської діяльності. Зокрема, реєстрація фінансової компанії відбувається за певною регламентованої процедури і вимагає збору певного пакету документації. Серед основних вимог до фінансових установ в Україні:
Отримання ліцензій на більшість видів діяльності

Без ліцензії здійснюється тільки видача позик і кредитів за рахунок власних коштів, залучення активів від юридичних осіб, факторинг, поручительство і надання гарантії здійснюється тільки при наявності ліцензії.

Розмір статутного капіталу

Дана вимога залежить від видів діяльності компанії. Найчастіше для фінансових установ такий бар’єр становить не менше 3 млн. грн., для компаній з управління активами – не менше 7 млн. грн.

Професійне відповідність менеджменту і персоналу

Керівник зобов’язаний мати вищу освіту, не менше ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, а також здати відповідний іспит. Певні вимоги пред’являються і до головного бухгалтера.

Наявність внутрішніх правил надання послуг

У компанії повинні бути розроблені орієнтовні договору з клієнтами на надання фінансових послуг. Також в наявності повинні бути програми та інструкції по фін. моніторингу.

Переваги придбання готового бізнесу в фінансовому секторі

Практика показує: наші клієнти для реєстрації фінансові компанії проходять тривалу і дуже складну бюрократичну процедуру. Запустити повноцінний бізнес можна тільки через кілька місяців з моменту початку оформлення документів. Реєстрація юридичної особи «з нуля» доцільна тільки в деяких виняткових випадках. Але в більшості ситуацій процес реєстрації і ліцензування сковують підприємницьку ініціативу, і призводить до непотрібних втрат часу. Фахівці ЮФ «Патріот» рекомендують ретельно розглянути варіант покупки компанії. Наша підтримка забезпечить підбір об’єкта, який максимально відповідає критеріям і побажанням замовника. Найближчим часом після запиту вам буде надана вибірка пропозицій з продажу готового бізнесу. Вам залишається тільки звернути особливу увагу на наступні моменти:
Де і коли компанія зареєстрована?
Який розмір статутного капіталу?
Яка структура власності? (Чи потрібна погодження органу ліцензування на покупку?)
Які види діяльності передбачені статутом?
Велася чи господарська діяльність?
Які ліцензії та інші дозвільні документи отримані?
Здається звітність, чи проводиться аудит?
Заручившись підтримкою ЮФ «Патріот», ви швидко станете власником готового бізнесу в фінансовому секторі економіки!

Patriot.Legal advises clients on the purchase of pre-owned financial companies, ensuring efficient interaction with the National Financial Service Commission and the National Securities and Stock Market Commission as well as providing legal support in changing the profile of the financial institution.

Need legal help? Sign up for a free preliminary consultation
We contact you, identify needs and form a work plan.