International financial reporting standarts (IFRS) - Partiot.Legal
img
+38 (095) 940 20 20
img
img
+38 (095) 940 20 20
Send request
img
img
img
What we offer?

Patriot.Audit advises companies that are required to submit consolidated financial statements complying with international standards as well as on the updating of Ukrainian Accounting Standards financial statements to IFRS, accounting by IFRS, developing of a corporate financial management system.

Ask a auditor a question
image
  Read more

  (ua) Підготовка фінансової звітності вперше за МСФЗ здійснюється, як правило, шляхом трансформації (коригувань) показників фінансової звітності, підготовленої за правилами, передбаченими П(С)БО. Процес трансформації фінансової звітності на МСФЗ має відбуватись поетапно:

  • аналіз системи збору первинної інформації про здійснення господарських операцій;
  • розробка оптимального варіанту організації бухгалтерського обліку;
  • розробка облікової політики Компанії за МСФЗ;
  • розробка (за необхідності) оновленого плану рахунків бухгалтерського обліку активів зобов’язань та капіталу за МСФЗ;
  • Аналіз корпоративної структури Компанії з ціллю виявлення дочірніх та асоційованих компаній;
  • Рекласифікація та перегрупування статей фінансової звітності;
  • Підготовка першої звітності за МСФЗ;
  • Адаптація програмного забезпечення з метою ведення бухгалтерського обліку у відповідності із затвердженими обліковими політиками за МСФЗ.

  Ми пропонуємо свою допомогу на всіх етапах переходу та складання фінансової звітності за МСФЗ.