(ua) Банкрутство і ліквідація підприємства | Patriot
img
+38 (095) 940 20 20
img
img
+38 (095) 940 20 20
Send request
img
img
img
What we offer?

Patriot.Legal provides liquidation services to all the legal entities in compliance with Ukrainian legislation. Regardless of the process complexity, we develop effective and reasonable liquidation strategies for our clients. Experienced lawyers guide clients through the whole liquidation process, from notifying the relevant state authorities about the liquidation of the legal entity to the support during the audits by tax and other state authorities, settlements with creditors, as well as in collecting account receivables, closing bank accounts and excluding the enterprise from EDPNOU.

Services

Voluntary Liquidation

Patriot.Legal guides clients through a voluntary liquidation procedure initiated by the owner or the general shareholder’s meeting. Patriot.Legal advice includes liquidation commission operation and registration activity on business termination.

Bankruptcy

Patriot.Legal represents both creditors and debtors in bankruptcy proceedings. Patriot.Legal consider bankruptcy procedure as an efficient anticrisis management tool.

Express Liquidation

Patriot.Legal guides clients through liquidation processes that require founder or director replacement and subsequent closure.

Non-Profit Organization Liquidation

Patriot.Legal advises businesses on every step of the complex non-profit organization’s liquidation procedure. Patriot.Legal lawyers have significant experience in guiding non-profit organizations through the liquidation process, therefore they are explicitly aware of all the bottlenecks and stages of this procedure.

We guarantee the legitimacy of the entire procedure of company liquidation.
We advise on each option of liquidation.

Company Liquidation Options

LIQUIDATION THROUGH THE SALE OF CORPORATE RIGHTS

Liquidation period: 1-2 days

27 999

 • Legal
 • No tax audit
 • The legal connection with the company stops but it is still active in the register.
Order

LIQUIDATION INITIATED BY THE OWNERS

LIQUIDATION INITIATED BY THE OWNERS

27 999

 • Legal
 • Tax audit
 • Termination of a legal entity in EDPNOU
Order

BANKRUPTCY OF ENTERPRISE, COMPANY, BUSINESS

Liquidation period: 4-10 months

99 999

 • Legal
 • No tax audit
 • Moratorium on meeting all creditors’ requirements
 • Official write-off of all debts and repayment of all claims
 • Termination of a legal entity in EDPNOU
Order
Ask the lawyer
image
  Read more

  (ua)

  Банкрутство і ліквідація підприємства

  Процес ліквідації юридичної особи є досить складним і тривалим, це процес, що вимагає спеціальних теоретичних та практичних знань і навичок, якими володіють арбітражні керуючі. Пропонуємо вашій увазі послуги з ліквідації або банкрутства юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм. Способи ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності: 1) ліквідація суб’єкта підприємницької діяльності за рішенням власників; 2) перепродаж корпоративних прав (зміна засновників підприємства і директора); 3) супровід процедури банкрутства (в разі наявності ознак стійкої неплатоспроможності). Добровільна ліквідація (ліквідація підприємства за рішенням власників) Ліквідація підприємства за рішенням власників включає в себе наступні основні етапи: – прийняття власниками підприємства рішення про його ліквідацію; – повідомлення про ліквідацію підприємства органу, що здійснив державну реєстрацію для внесення до ЄДРПОУ відповідного запису; – зняття підприємства з обліку в податкових органах; – зняття підприємства з обліку в пенсійному фонді; – зняття підприємства з обліку в фондах соціального страхування; – зняття підприємства з обліку в центрі зайнятості; – закриття банківських рахунків підприємства; – знищення печатки підприємства; – подача державному реєстратору пакету документів для внесення до ЄДРПОУ запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, або ФОП в результаті її ліквідації.

  Ліквідація бізнесу: порядок дій

  • укладення договору на проведення процедури ліквідації; • передача виконавцю оригіналів реєстраційної, бухгалтерської та звітної документації; • підготовка документів і подача інформації в держадміністрації; • закриття рахунку в банківській установі; • проходження перевірок та зняття з обліку в районних відділеннях Пенсійного фонду і фондів соціального страхування; • проходження перевірок та зняття з обліку в районних відділеннях податкової інспекції; • передача документації з тривалим терміном зберігання до державного архіву; • зняття з обліку в статистичному управлінні; • знищення печатки підприємства; • внесення відповідного запису до державного реєстру про завершення процедур ліквідації. Термін – не менше двох місяців. Зміна засновників і керівника підприємства Зміна засновників і керівника підприємства здійснюється шляхом подання державному реєстратору відповідного пакета документів, у результаті чого проводиться державна реєстрація змін відомостей про підприємство, що містяться в ЄДРПОУ, після чого здійснюється заміна всіх необхідних документів підприємства. Процедура зміни засновників і керівника підприємства чітко врегульована чинним в Україні законодавством, зокрема Цивільним і Господарським кодексами України, ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», що дає можливість здійснювати зазначені вище дії в рамках правового поля. Процедура зміни засновників і керівника підприємства здійснюється в значно коротші терміни, ніж процедура ліквідації підприємства шляхом визнання його банкрутом, або ліквідації підприємства за рішенням власників, при цьому вартість юридичних послуг з реєстрації зміни засновників і керівника набагато нижче, ніж вартість послуг з ліквідації підприємства. Банкрутство Якщо підприємство є неплатоспроможним або неспроможним відповідно застосовується одна з процедур банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація). Центральною фігурою цієї процедури є призначений судом арбітражний керуючий, на якого і покладається виконання даного завдання. Слід зазначити, що арбітражні керуючі є учасниками процедури банкрутства на всіх процесуальних стадіях. Починаючи з розпорядника майна, керуючого санацією та закінчуючи ліквідатором. Таким чином, арбітражний керуючий є невід’ємним елементом в процедурі банкрутства. Юридична фірма «Патріот» має в своєму штаті професійних арбітражних керуючих, які володіють високими професійними якостями, а також з високим рівнем знання і досвіду в сфері супроводу банкрутства і ліквідації підприємств. Ми зможемо розібратися навіть у найскладніших питаннях. У перелік послуг, що надаються арбітражним керуючим, входить: – проведення консультацій з питань банкрутства; – прийняття участі в судових засіданнях; – подачі оголошення в ЗМІ про відкриття процедури банкрутства; – формування комітету кредиторів; – проведення зборів комітету кредиторів; – складання реєстру кредиторів; – проведення аудиту боржника; – проведення ліквідації боржника; – проведення заходів щодо знаходження майна і активів боржника; – закриття рахунків боржника в банках та інших фінансових установ; – проведення інвентаризації майна; – проведення оцінки майна; – продаж майна через публічні торги; – складання ліквідаційного балансу; – написання звіту ліквідатора; – виключення боржника з ЄДРПОУ; – знищення печатки і передача установчих і бухгалтерських документів в архів. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємств, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової форми та виробничої структури боржника. Тобто, санація застосовується до боржника, платоспроможність якого підлягає відновленню. Процедура ліквідації підприємства шляхом його банкрутства застосовується у разі, якщо суб’єкт підприємницької діяльності не здатний виконати після настання встановлених термінів грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків і зборів. Ліквідація підприємства шляхом визнання його банкрутом доцільна у випадках, коли підприємство дійсно знаходиться в скрутному фінансовому становищі.