Consolidated (combined) financial statements - Partiot.Legal
img
+38 (095) 940 20 20
img
img
+38 (095) 940 20 20
Send request
img
img
img
What we offer?

Patriot.Audit advises businesses that have subsidiaries on drawing up consolidated financial statements following Ukrainian Accounting Standards or IFRS. Patriot.Audit auditors align accounting and reporting policies of subsidiaries with the parent company and provide timely reporting to investors and shareholders.

Ask a auditor a question
image
  Read more

  (ua) Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Материнське підприємство при складанні консолідованої фінансової звітності повинно керуватися вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), або ж вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БУ. Консолідована звітність має неоціненне значення для інвесторів та акціонерів, оскільки відображає фінансове становище та результат діяльності компанії та всіх контрольованих їй організацій, розглядаючи їх як єдиний господарюючий суб’єкт. Процедура складання консолідованої фінансової звітності включає в себе:

  • ідентифікація асоційованих та дочірніх компаній по відношенню до материнської;
  • складання таблиць консолідації, в які включені показники фінансової звітності дочірніх підприємств та материнського підприємства;
  • ідентифікація та виключення внутрішньогрупових операцій;
  • складання консолідованої фінансової звітності на основі даних таблиць консолідації.

  Наші спеціалісти оперативно і професійно допоможуть групі компаній скласти консолідовану або комбіновану фінансову звітність за ПСБУ чи МСФО.