Чи може Ваш логотип бути зареєстрований як торгова марка? Критерії для самостійної перевірки

Умови надання правової охорони торговельним маркам в Україні визначаються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб.

Перед подачею заявки на реєстрацію торгової марки зверніть увагу на наступне:

1. Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Для перевірки можна самостійно скористуватись міжнародними базами та базами Національного органу інтелектуальної власності (УКРНОІВІ) або ж замовити додаткові платні послуги УКРНОІВІ.

2. Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

 • офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;

 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

3. Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

 • звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

 • складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;

 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

 • можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

 • можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

 • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

 • відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;

 • містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Разом з тим, в окремих випадках деякі з позначень можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Часом самостійно визначити, чи може бути Ваш логотип зареєстрований в якості торгової марки – доволі важко. Більше того, у разі отримання відмови в реєстрації, сплачена сума державних зборів повернута Вам не буде.

Команда юристів Patriot.Legal на зв’язку, щоб допомогти Вам як в перевірці Вашої ТМ, так і супроводити всю реєстраційну процедуру.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.
Схожі публікації
18 Серпня 2022
Індустріальні парки: нова можливість для розвитку бізнесу
Протягом тривалого проміжку часу різні уряди намагалися реанімувати правовий інститут індустріальних парків, які виконували суто декларативну форму та фактично ніяк...
Докладніше
03 Серпня 2022
Стартап: юридичні аспекти
Каждой компании-стартапу в своей деятельности необходимо учесть и спланировать ряд моментов, позволяющих планировать будущее компании и уменьшить головную боль ее...
Докладніше