Облікова політика на підприємстві як інструмент захисту у відносинах з контролюючими органами

Задачі

Розробити податкову політику підприємства

Як вирішили

Облікова політика – це фундамент, на якому базується весь бухгалтерський облік підприємства. А наказ про облікову політику – перший і головний документ на підприємстві, який регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку, на підставі якого складається податкова звітність з податку на прибуток. Тому не дивно, що кожному бухгалтеру важливо добре розбиратися в тому, що таке облікова політика. Відсутність наказу про облікову політику може неабияк нашкодити платнику податку на прибуток. Адже цей податок розраховують на підставі бухгалтерського фін. результату, визначеного за вимогами П (С) БО або МСФЗ і відкоригованого на податкові різниці, прописані в Розділі III і підрозділі 4 р. ХХ ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ). Тому часто в податкових спорах з фіскалами платники податку на прибуток вимушені доводити правомірність застосування того чи іншого методу амортизації, принципу розподілу витрат, особливостей формування собівартості, варіанту обліку курсових різниць тощо. І тут важливу роль відіграє наказ про облікову політику підприємства. Адже в таких спорах суди, перш за все, досліджують норми цього розпорядчого документа. Про це яскраво свідчить широка судова практика. Нашими фахівцями були надані послуги з розробки облікової політики та впровадження її використання для постійного представництва нерезидента з урахуванням особливостей діяльності представництва. Облікова політика була розроблена таким чином, щоб мінімізувати, в майбутньому, податкові ризики, пов’язані з правильністю визнання і оцінки доходів та витрат, які можуть виникнути в ході господарської діяльності представництва, а також правильності оцінки активів і зобов’язань.

Потрібна юридична допомога? Запишись на безкоштовну попередню консультацію
Ми зв'язуємося з вами, виявляємо потреби та формуємо план робіт.